Ara

Koordinatörlüğü Destekleme Programı

ÖNEMLİ DUYURU

TÜBİTAK UİDB İletişim adresi değişmiştir. Belgelerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere Çankaya Ankara

 Destek Kapsamı 

 1. Konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve/veya proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir  koordinatörlük desteği başvurusu kapsamında adayının ve/veya ekip üyelerinin toplamda en çok dört seyahati desteklenir. 
 2. Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, potansiyel koordinatör adayının veya kendi araştırma ekibi üyelerinden birinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyeceği ve en çok iki gün sürecek konsorsiyum toplantıları için verilecek olan destektir.
 3. Proje yazma-sunma eğitimi desteği, koordinatör adaylarının proje fikirlerini proje olarak sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz konusu koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar. Proje yazma-sunma eğitimi desteği kapsamında eğitim alınacak kuruluş ve eğitimin kapsamı; başvuru esnasında koordinatör adayı tarafından TÜBİTAK’a bildirilir. Koordinatör adayı tarafından bildirilen kuruluş, kriterler ışığında uygun bulunmazsa değiştirilmesi istenir.
 4. Proje yazdırma desteği, koordinatör adaylarının talep etmeleri durumunda kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar.
 5. Proje ön değerlendirme desteği, koordinatör adaylarının U2020’ye proje önerilerini sunmadan önce, söz konusu önerilerin, proje önerisi değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi için verilecek desteklerdir.

Koordinatör adaylarının genel başvurusu onaylandıktan sonra, faydalanmak istedikleri her bir destek için belirlenen sürelerde yeniden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulu

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı, U2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak kuruluşlara ve bu kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yöneliktir.

Başvuru Süresi

 • Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruların, başvuruya konu Ufuk2020 çağrısının kapanmasından en az 2 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu süre kısıtı KOBİ Aracı ve JU-JTI Çağrıları için farklılaştırılmıştır:

  • KOBİ Alanında sunulacak projelerde, projenin sunulacağı kesim tarihinden (cut-off) 1 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

  • JU-JTI Çağrılarına sunulacak projelerde, projenin sunulacağı çağrının kapanış tarihinden itibaren 1 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

 • İki aşamalı projelerin ikinci aşaması için yapılan başvurulara ilişkin minimum süre kriteri daha sonra yayınlanacaktır.

.