Ara

Eşik Üstü Ödülü

Eşik üstü ödülü; U2020’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından atanan bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilecek olan ödüldür.

 2016 Kodlu Çağrılardan başlamak üzere, eşik üstü ödüle başvuruya konu projeler için, proje başvurusunun değerlendirildiğine ilişkin bağımsız değerlendirme raporunda (evaluation summary report) yer alan genel puan ve alt kriterlerin tamamının eşik değeri geçmiş olması koşulu aranacaktır. Bu değerler, resmi sonuç belgesinde "total score" (Toplam Puan) ve "criterion (kriter)" bölümlerinde threshold"(Eşik) olarak belirtilmektedir. (Programlar kapsamında eşik üstü ödül için "threshold" değerinden farklı bir değer belirlenmesi durumunda bu sayfada belirtilecektir. ) 2014 - 2015 yılı Çağrıları için genel threshold (eşik) değer esas alınmaktadır.

Programlar ve alanlar özelinde eşik değerler aşağıda belirtilmektedir:

  • U2020 Programı kapsamında sunulan projelerin bağımsız değerlendirme raporunda yer alan genel değerlendirme puanı ve alt kriter puanlarının tamamın eşik değeri ve üzerinde notlanmış olması gerekmektedir. (2014 ve 2015 çağrıları için sadece genel puana bakılmaktadır)
  • ERC programı kapsamında eşik üstü ödülü birinci değerlendirme aşamasını geçen (A puan alan) proje önerileri için geçerli olacaktır.
  • EURAMET ve Eurostars projeleri için yapılan eşik üstü ödül başvurularında, başvuru yapılmadan önce Program Sorumlusu ile görüşülmesi önerilmektedir.
  • FET OPEN ve FET PROACTIVE Programları kapsamında yapılan başvurularda, genel bir "threshold" değeri kullanılmamaktadır. Bu sebeple, başvuruya konu projenin bağımsız değerlendirme raporunda bulunan 3 kritere (excellence, impact ve implementation) ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen eşik değerlerin tamamını geçmiş olması gerekmektedir.
  • MSCA IF Çağrıları için 80 puan üstünde alan başvurular ödüle hak kazanmış olacaktır.

 

* Marie Sklodowska – Curie Programı Bireysel Burslar* kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere Avrupa Komisyonu'na sunmuş olması gerekmektedir.

* Marie Sklodowska – Curie Programı Bireysel Burslar kapsamındaki Global Fellowship'e (Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu) başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye'den bir ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir.

* Eşik Üstü ödülden yurtdışında yaşayan yabancı ülke vatandaşları faydalanamamaktadır.

 

ÖNEMLİ DUYURU

TÜBİTAK UİDB İletişim adresi değişmiştir. Belgelerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere Çankaya Ankara